Tarieven

Om een vergoeding te krijgen voor de behandeling heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.
Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekering. U kunt dit het beste vooraf navragen bij uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars

Ik werk zonder een contract met zorgverzekeraars. Dit wil zeggen dat ik de rekening maandelijks bij u zal indienen. Ik hanteer een ruime betalingstermijn, waardoor u de tijd heeft om de rekening eerst bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren.

De kosten voor de sessies zijn conform het tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit voor 2023.

De kosten voor een intakegesprek van 45 minuten zijn €183,07 tariefcode CO0440.

De kosten voor een behandelgesprek van 45 minuten zijn €156,72 tariefcode CO0505.

Uitgebreid overzicht tarieven

Een uitgebreid overzicht van alle tarieven zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Behandeling bij mij valt onder Kwaliteitsstatuut sectie II, Psychotherapeut, Ambulant.

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_752075_22/1/#content_bijlagen

Mijn kwaliteitsstatuut is in te zien op de praktijk. 

https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Home/About

No-show

Als u zich binnen 24 uur voor de afspraak afmeldt, of als u zonder afmelding niet komt op de afspraak, is dat een no-show. No-shows worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Omdat wel tijd voor u is gereserveerd zal ik in zo’n geval €70 euro bij u in rekening brengen.